شايد براي طراحي اپليکيشن در مشهد  اين مفاهيم در صدر پاره اي شمارا حيران نمايد البته اين يه هيچ وجه اختلال بزرگي وجود ندارد چذا که در قدم هاي بعدي شما به خير طرز فعاليت و پياده سازي اين مفاهيم کاربرد هر يک رادر قابل انعطاف افزارهاي حقيقي ياد خواهيد گرفت. قدم دوم: شناخت با شئ گرايي و دک عميق نسبت به آن در حالتي‌که بخواهم به صورت خلاصه و معمولي به تعريف و تمجيد نرم افزار نويسي شئ گرا بپردازم مي بايست به شما بيان کنم که در‌اين گويش ها، اپ ما به شيئ گرايش پيدا مي‌نمايد. يعني چه … اين به آن شکل ميباشد که اطلاعات و توابعي که براي اين اطلاعات درج شده ميباشد در قالبي به نام شئ در کنار يکديگر قرار مي‌گيرند و نسبت به فضاي بيرون از اپليکيشن کلاس بندي مي‌شوند، اين گزينه خير فقط کدنويسي شمارا کاهش ميدهد بلکه منجر ميشود توابع بيروني بر کلاس هاي شما و داده هاي داخل شئ شما هيچ تاثيري نداشته باشند. در‌اين مرحله شما همينطور مي بايست به مطالعه کلاس ها، مختصات و اخلاق، پکيج ها، رئيس فولدر ها در يک نرم‌افزار جاوا، اخلاق نرم‌افزار در طول اجرا پرداخته و به کل اين مفاهيم مسلط گرديد. قدم سوم: کامل شدن علم جاوا با دقت بر قانون ها شي گرايي در‌اين بخش شما بايستي با مهمترين خصوصيت هاي شئ گرايي که مشتمل بر موردها پايين ميباشد آشنا گرديد: وراثت (Inheritance) چندريختي (Polymorphism) انتزاع يا اين که تجريد (Abstraction) کپسوله سازي (Encapsulation) Java Statics Java Interface InnerClass and NestedClass Java Generics اين مفاهيم به جهت گستردگي و پراکندگي در مقاله ها بعدي کاملا براي شما توضيح داده شود. اين بخش را ما در کلاس هاي جاوا اندرويد آکادمي آمانج به طور پروژه محور به دانشجوها فراگيري ميدهيم. قدم چهارم: پباده سازي رابط کاربري و material design compounent در پيشين مبحث UI خيلي در اپليکيشن نويسي اندرويد مطرح نبود اما با پيشرفت تکنولوژي و توسعه نرم‌افزار ها در همه موضوع ها و در فيض بالارفتن رقابت در حوزه نرم افزار هاي اندرويد اين زمينه منزلت خودش را در حوزه اپليکيشن نويسي نرم افزار ها نيز پيدا کرد . ممکن ميباشد که‌اين پرسش براي شما پيش بيايد که UI چه چيزي است؟ بهبود رابط کاربري در لهجه اندرويد رابط کاربري يا اين که UI مخفف User Interface هست. در واقع UI موجب بهبود تعامل سيستم ما با استفاده کننده ميگردد، UI در مجموع بعدها معاش غيرديجيتال و ديجيتال از وبسايت ها تا اپليکيشن، نرم افزار ها و… وجود داراست. مي قدرت خاطرنشان کرد هر ابزاري که ما با آن عمل مي‌کنيم يک بعد از آن UI در آن پنهان ميباشد. امروزه بهبود رابط کاربري يکي مهم ترين مباحث در دنياي ديجيتال هست و شرکت ها عظيم معمولا در‌پي استخدام متخصصان درين حوزه ميباشند. در‌اين بخش شما مي بايست مورد ها پايين را به اعتنا مطالعه کرده و کاربرد هرمورد را به خير و خوبي متوجه گرديد: فعاليت با Contained, Outline , Text Button عمل با Floating Action Button فعاليت با نوار ابزار (Toolbar) اضافه کردن منو به نوار ابزار (Popup menu items) سفارشي سازي نوار ابزار آيکن ها در نوار ابزار افزودن Click and Action Listener به نوار ابزار به چنگ آوردن ورودي از مخاطب TextInputLayout به کار گيري از کليه خصوصيت هاي ويو ها توليد شمارنده کاراکتر شناخت با Navigation Drawer ايجاد و افزودن مورد کامل شدن و اکران سفارشي سازي Navigation Drawer قدم پنجم: عمل با ليست ها و اکران ليستي داده ها قدم پنجم از يادگيري لهجه نرم‌افزار نويسي جاوا اندرويد بايستي به شناخت و فعاليت با ليست ها تخصيص يابد. ليست ها اصولا نوعي تيم مي باشند و مي توانند هر نوع داده يا اين که حرفه اي را در خويش داشته باشند. يادگيري گويش نرم افزار نويسي جاوا اندرويد در‌اين نصيب شما مي بايست با مورد ها تحت کاملا آشنا گرديد: به کارگيري از ListView شناخت با Recyclerview ساخت و ساز Recyclerview شناخت با مضمون‌ Adapter براي ليست ها ساخت و ساز CardView سفارشي سازي CardView طريق به کارگيري از CardView حذف و افزودن مورد ها برنامه خردسالان در RecyclerView تکنيک هاي ارتقاء سرعت RecyclerView قدم ششم: شناخت با ذخيره سازي اندرويد امکان اين را دارااست تا داده هاي نرم‌افزار را در سيستم هايي نظير فولدر ذخيره سازي نمايد. اصولا اپ هاي اندرويدي به ازاي هر نرم‌افزار يک فولدر data/application package ساخت مي‌نمايند. اندرويد براي ذخيره سازي اطلاعات در سيستم به صورت معمول از طريق هاي پايين پيروي مي‌نمايد: Files: اين يک کدام از شيوه هاي کهن ذخيره سازي داده ها مي باشد و با آن مي قدرت اطلاعات را در پوشه ذخيره کرده و بروز رساني نمود. Preferences: اندرويد به شما همينطور اين قابليت و امکان را مي‌دهدتا داده ها مرتبط با پيکربندي انتخابي را به طور کليد-مقدار ذخيره سازي فرمائيد. SQLite database: در‌اين شيوه شما ميتوانيد مثال يا اين که ورژن هاي جان دار از ديتابيس SQLlite که حمل کننده داده ها نرم افزار ميباشد را در سيستم پوشه ذخيره فرمائيد. پروسه ذخيره سازي در جاوا اين مورد ها کليتي از روند ذخيره سازي در جاوا است ولي شما بايستي در‌اين بخش به مباحث ذيل با تمرين مسلط گرديد: استعمال Shared Preferences شناخت با SQLiteOpenHelper پياده سازي ديتابيس Sqlite ساخت جداول و ليست هاي متعدد شناخت با قابل انعطاف افزارهاي مدير Sqlite اضافه کردن داده ها به ديتابيس بازنويسي داده ها در ديتابيس حذف داده ها از ديتابيس اکران داده ها از ديتابيس يادگرفتن فعاليت با Room Architecture Component انجام کل عمليات هاي فعاليت با داده در Room قدم هفتم: اتصال به سرور در نرم‌افزار نويسي اندرويد در‌اين نصيب شما مي بايست با معنا Api، سرور، کلاينت، طرز عمل پروتوکل ها، رابطه با سرورها آشنا گرديده و بعد از آن به يادگيري ريزه کاري پايين بپردازيد: شناخت مفاهيم در RestApi شناخت با داده هاي جي سان (Json Data Format) Get Request Post Request MultiPart and Json Body تبديل جي سان به سبک هاي جاوا استعمال از کتابخانه ‌ GSON به کار گيري از کتابخانه Retrofit و انجام همه درخواست ها قدم هشتم: شناخت با خدمات در اندرويد در اپ نويسي و بسط اپ هاي اندرويدي، ما براي پردازش هاي طولاني يا اين که عمليات هايي که در دور نما فعاليتي ديگر همچنان در هم اکنون اجرا ميباشند از کامپوننتي به نام خدمت استعمال مي کنيم. خدمات هيج ارتباطي با رابط کاربري نداشته و بدور از ديده مخاطب به عمل خويش ادامخ ميدهند. در‌اين نصيب شما بايستي با مفاهيم پايين آشنا گرديد: مضمون‌ Thread يا اين که نخ معني پردازش Process معني Worker, Main Thread شناخت با BoundService شناخت با IntentServices به کار گيري از WorkerManger Architecture Component افزودن workerManager به اپ در اختيار گرفتن ورودي و خروجي WorkerManager در اختيار گرفتن انجام شغل هاي به طور زنجيره ايي (Chain your work) در دست گرفتن حالت شغل هاي درحال انجام (background task status) انجام عمل در موقعيت خاص (Work Constraints) قدم نهم: عمل با کتابخانه هاي کاربردي در‌اين نصيب شما بايستي با کتابخانه هاي تحت آشنا گرديد ( در مقاله‌ها بعدي قطعا راجع‌به شايسته ترين کتابخانه هاي اندرويد با شما سخن کرده و به چک هرکدام خوا‌هيم پرداخت.) Glide Gson Calligraphy ImageSlider io.realm آنگاه مباحث ذيل نيز مي بايست آيتم دقت شما قرار بگيرد: فعاليت با نمودار ها به طور اجمالي MpChart فعاليت با نقشه به صروت اجمالي MapBox پرداخت انلاين Zarinpal Chrome Custom Tab DataBinding عده بندي با ظهور و توسعه و گسترش موبايل هاي هوشمند به خصوص موبايل هاي اندرويدي بازار تازه و بزرگي براي برنامه نويس ها و متخصصان کامپيوتر ساخت شد. کم کم با ارتقاء کاربرد اين دست از تلفن هاي يار، نياز به قابل انعطاف افزارهاي گوناگون اندرويد روز آپ تو ديت پهناور خيس شد و اپ نويسي اندرويد را به يکي پردرامد ترين و دوستداشتني ترين شاخه هاي نرم افزار نويسي تبديل کرد. شما براي يادگرفتن اپ نويسي جاوا اندرويد نياز به يک مسير منطقي و به طور کامل آزمايش گرديده داريد. ما درين نوشته‌ي علمي همت کرديم 9 گام مهم براي يادگيري نرم افزار نويسي اندرويد با لهجه جاوا را براي شما کاملا شرح دهيم. اما اين گزينه لازم به ذکر است که ما در کلاس هاي حضوري و غير حضورري نرم‌افزار نويسي جاوا اندرويد تماما بر طبق اين نحوه و با ارائه پروژه هاي عملي و انجام مرحله به مرحله آن شمارا در مسير تبديل شدن به يک کارشناس نرم افزار نويسي اندرويد ملازمت خوا هيم کرد

اموزش طراحي نرم افزار اندرويد

چرابايد در کنار وبسايت، نرم افزار هم داشته باشيم؟

ارائه ايده هاي جذاب براي اغاز طراحي نرم افزار

نرم افزار نويسي شئ گرا

نرم افزار چيست؟

نرم افزار PWA چه ميباشد؟

زبان هاي برنامه نويسي براي سيستم عامل اندرويد

ها ,اندرويد ,داده ,نويسي ,سازي ,شناخت ,شناخت با ,نرم افزار ,داده ها ,ذخيره سازي ,فعاليت با ,قابل انعطاف افزارهاي ,افزار نويسي اندرويد

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها


Jose's info فروشگاه پاورپوینت narvanafrast تالار گفتگو برای تبادل افکار و تجربیات مراقبین فرسایش مغز(دمانس) وبلاگ کتابخانه عمومی نظامی گنجوی شیراز زیست شناسی و بیوانفورماتیک amooyar دانلود کتاب داستان دهکده