از طراحي اپليکيشن در مشهد  در آغاز نرم‌افزار ها با مقصود سرگرمي يوزرها پباده سازي و ارائه شدند که ولي بيشتر براي بازي ها و يا اين که نرم‌افزار هاي بي آلايش کاربردي بودند. ولي پس از سپري شد دوران و با تغيير تحول نيازها، نرم‌افزار هاي جديدي ظهور کردند. برنامه هايي که مي توانستند در معدود کردن وزن، خوراک، خريد کردن، ورزش و يا اين که انجام شغل هاي روزانه به ما ياري نمايند. حتي براي خاموش و يا اين که به تکان درآوردن خودرو هم قادر است پاي يک نرم‌افزار دربين باشد. ولي در کسب و عمل هاي امروزه وب سايت و برنامه فروشگاهي بيشتر گزينه تمايل قرار گرفته و برد ديده گيري نيز داشته ميباشد.


 


چنانچه شما دوست داريد با گونه هاي سبک هاي متفاوت پباده سازي برنامه آشنا گرديد و بدانيد شايسته ترين نرم افزار پباده سازي مغازه اينترنتي ماهر يا اين که هر نوع کسب و کاري کدام ميباشد توصيه مي‌کنم نوشته‌علمي شايسته ترين خصوصيت هاي پباده سازي برنامه فروشگاهي اندرويد و ios را مطالعه فرمائيد.


 


نوشته‌ي‌علمي يادگرفتن ايجاد نرم افزار اندرويد بدون‌پول و سواي اپليکيشن نويسي به شما پلاگين هايي را معرفي مي نمايد که بتوانيد براي خويش اپ اندرويد را مجاني پباده سازي فرمائيد.


 


فرآيند يادگرفتن توليد نرم افزار اندرويد يا اين که ios


انتخاب مقصود


پباده سازي ايده


تحقيق و تفحص


تحقيق بر روي فروش و بازاريابي


توليد Wireframe


معلوم کردن نمودارها و اطلاعات


نظارت سبک


ساختن برنامه


پباده سازي رابط کاربري


آزمايش کردن


تصحيح دوباره


آزمايش در گونه هاي دستگاه ها


منتشر کردن اپ


استانداردهاي ضروري ايجاد نرم افزار ماهر


در شرايطي‌که شما هم در راز خويش يک ايده عالي براي ساخت‌و‌ساز نرم‌افزار تلفن همراه داريد ولي با طريق اجرا و پياده سازي آن با معضل روبرو مي باشيد. خوب جايي آمده ايد! با ما يار باشيد تا فرايند پباده سازي اپ گوشي از قدم نخستين تا انتها را بگويم.


 


1- انتخاب مقصود


خوب در شرايطي که در همين اولِ شيوه مقصود خويش را انتخاب نکنيد از ادامه رويه گشوده مي‌مانيد. البته براي گزينش مقصود خويش بهتر ميباشد به يکسري سوال هاي اصلي جواب دهيد.


 


نرم افزار گوشي شما دقيقاً چه کاري مي‌خواهد انجام دهد؟


در ساخت‌و‌ساز اپ خويش چه گونه مي‌توانيد حيث يوزرها را جلب نماييد؟


اين برنامه چه مشکلي را حل خواهد کرد؟


آيا معاش عموم را بي آلايش خيس مي نمايد؟


روش عرضه برنامه شما در بازار چه گونه ميباشد؟


در شرايطي که شما بتوانيد به سوال هاي پايين جواب دهيد و آنها‌را واضح سازي نمائيد با ناکامي و خطرها کمتري روبرو خواهيد شد.


 


2- پباده سازي ايده


خوب! تا اينجا صرفا مي‌دانيد چه ميخواهيد و مقاصد خويش را معين و شفاف نموده ايد در مرحله آن گاه مي بايست طرح هايي که در ذهن تان ميباشد را پباده سازي فرماييد. براي مثال براي جلب لحاظ يوزرها از چندين طرز ميخواهيد به کار گيري فرماييد مي‌خواهيد هدايا بدهيد و يا اين که تخفيف. ميخواهيد در اپ خويش از تبليغات دروني استعمال نمائيد يا اين که خير؟ پباده سازي اين نظرات با جزئيات به شما امداد مي نمايد طرح خويش را بهتر بچينيد.


 


فراگيري ساخت و ساز اپ قدم نخستين ايده3- تحقيق و تفحص


وقت آن رسيده که بر ايده نرم افزار خويش تحقيق نمائيد. شايد به لحاظ شما ايده برنامه شما کامل و خيلي عالي باشد ولي بايستي کاوش نمائيد شايد کسي پيش از اينً ايده شما‌را امنحان نموده باشد. با اين فعاليت علاوه بر کشف کردن رقبا پي خواهيد موفقيت که نقاط ضعف و قوت آن ها چه ميباشند و شما چه‌گونه ميتوانيد از اين نقاط ضعف به نفع خويش منفعت ببريد در‌اين حالت ميباشد که ميتوانيد در اولِ عمل توانا خيس از رقبا ظواهر گرديد. همينطور با کاوش در وب احتمالاً عملي شدن ايده خويش را نيز محاسبه نماييد مشاهده کنيد ايده تان حقيقتاً قابل اجراست يا اين که خير؟


 


4- تحقيق بر روي فروش و بازاريابي


پس از روند بالا مي بايست شما بر روي فروش و بازاريابي خويش وقت بگذاريد. اينکه چه طور ميخواهيد از اپ خويش کسب درآمد فرمائيد. اينکه بازار مقصود شما چه اشخاصي مي‌باشند. اينکه استراتژي فروش شما چه گونه باشد. برنامه را در چه مارکت هايي براي چشم شدن قرار دهيد و خيلي از مسائل ديگر که نياز به تحقيق و نظارت داراست. هر چه داده ها خويش را در اين باره فراتر ببريد از خطاهاي احتمالي در آينده در امان خواهيد بود.


 


5- توليد Wireframe


در‌اين قدم مي بايست يک راهنماي تصويري از نرم‌افزار خويش پباده سازي فرماييد. در‌اين‌صورت شما مي‌توانيد ايده خويش را بهتر فهم و شعور نماييد براي تحقق اين مقصود مي‌توانيد از وبسايت هاي http://visio.microsoft.com يا اين که https://wireframe.cc به کارگيري نماييد.


 


يادگرفتن پباده سازي و ساخت‌و‌ساز برنامه اندرويد با Wireframe6-مشخص و معلوم کردن نمودارها و اطلاعات


شما مي بايست همه اطلاعات و نمودار ها را مشخص و معلوم و شفاف نماييد. اين عمل براي راحتي عمل با API بسيار مايحتاج ميباشد. شايد بپرسيد API چه ميباشد؟ مخفف واژگان Application Programming Interface ميباشد که به عبارت معمولي مي اقتدار آن را به «رابط اپليکيشن‌نويسي اپ» ترجمه کرد. البته به چه دردي ميخورد؟ براي اينکه نرم‌افزار گوشي شما بتواند با خدمت گوگل رابطه برقرار نمايد براي مثالً به کارگيري از گوگل مپ نياز به API داريد. به ذکر معمولي خيس چند استاندارهاي تعريف و تمجيد گرديده براي رابطه برقرار کردن دربين نرم‌افزار و خدمت گوگل ميباشد و نرم‌افزار ها براي دستيابي به داده هاي ما يحتاج خويش به کانال وب نياز به API دارا‌هستند.


 


7- ارزيابي سبک


درين مرحله تنظيم ورژن پيش اکران از نرم‌افزار و کشف کردن نقاط ضعف و قوت اپ ميباشد براي کشف کردن نقاط ضعف و قوت آن کوشش نمائيد هم از اشخاص کارشناس و هم از خانواده و يا اين که دوستان امداد بگيريد. در‌اين‌حالت‌ با اطمينان بيشتري اصلاحات را انجام مي دهيد.


 


8- ساختن برنامه


با بازخوردي که در مرحل قبلي گرفته ايد بهتر مي‌توانيد نرم‌افزار را بسازيد و در‌اين مرحله براي ايجاد نرم‌افزار مبادرت نمائيد. از تهيه و تنظيم مقر اطلاعات، سرورها گرفته تا تهيه و تنظيم API ها و… همگي را انجام دهيد.


 


9- پباده سازي رابط کاربري


مطالب هاي داراي ارتباط


يادگرفتن نام نويسي در زرين پال و ساخت و ساز درگاه پرداخت


 


يادگرفتن شايسته ترين کسب و فعاليت اينترنتي در خانه با درآمد خوب در سال 98


 


16 رويکرد کسب درآمد از وب به يار و همدم 3 طلسم بي آلايش ولي مفيد!


 


اين مرحله نياز به يک طراح و کارشناس رابط‌ گرافيکي برنامه داريد تا بتواند يک رابط کاربري عالي را براي شما ارائه دهد. چون برنامه شما بايستي با طرح هاي ديدني، تماشاچي را به سمت خويش بکشاند. رابط کاربري بايستي بر پايه ي ذوق و سليقه بازار هدق تهيه و تنظيم گرديده باشد تا بتواند به پيروزي رسد و خير ذوق و سليقه شما! از اين رو شما در انجام اين عمل نياز به کارشناس داريد.


 


يادگرفتن ساخت‌و‌ساز نرم‌افزار و پباده سازي رابط کاربري10- آزمايش کردن نرم افزار


درين مرحله بايستي کل بخش هاي نرم افزار را آزمايش نمائيد. هم از حيث ساختاري و هم از حيث رابط کاربري مي بايست سعي اپ را آيتم محاسبه قرار دهيد. براي عملکر بهتر مي‌توانيد از Proto.io يا اين که Pixate منفعت ببريد. اين دو به شما امداد مي نمايند تا مجموع لايه ها و تعاملات نرم‌افزار را به خير آناليز نماييد.


 


11- تصحيح دوباره


پس از آزمايش کردن مي بايست از بازخوردهاي سايرافراد مجدد استعمال نماييد. بهتر ميباشد عده اي که در مرحله نخستين نرم افزار را چشم بودند مجدد آن را گزينه نظارت قرار دهند و اشتباهات احتمالي را ذکر نمايند تا شما مجدد ايرادات را تصحيح فرماييد.


 


12- آزمايش در اشکال دستگاه ها


پس از به دست آوردن بازخوردها و تصحيح دوباره براي نرم‌افزار نياز ميباشد که آن را در دستگاه هاي متفاوت آيتم چک قرار دهيد درصورتي که نرم افزار شما اندرويدي ميباشد بايستي در دستگاه هاي گوناگون گزينه نظارت قرار گيرد ولي در حالتي که اپليکيشن شما ios ميباشد بهتر ميباشد از پلتفرمي به‌اسم TestFlight استعمال فرماييد. در‌صورتي‌که شما در زمينه‌ي اپ خويش روي دستگاه‌هاي گوناگون نگران ميباشيد، يهتر ميباشد از Pre-Apps به کارگيري فرماييد. اين فعاليت به شما امداد مي‌نمايد تا از سازش اپ خويش با دستگاه‌هاي متفاوت اطمينان نتايج فرماييد.


 


13- منتشر کردن برنامه


در‌اين مرحله ميتوانيد با خيال و خاطر ريلکس نرم افزار خويش را منتشر نمائيد. در صورتي‌که اپ شما اندرويدي ميباشد مي‌توانيد به مغازه اندرويد ( Google Play) آن را ارائه دهيد و در شرايطي که نرم‌افزار شما ios ميباشد ميتوانيد در (App Store) ارائه دهيد. البته در جمهوري اسلامي ايران بيشتر در کافه بازار بيشتر نرم افزار ها ارائه ميشود.


 


به حافظه داشته باشيد که‌اين انتها عمل وجود ندارد و از اين به آن گاه مي بايست مجدد اپليکيشن را گزينه تحليل قرار دهيد و برخورد بگيريد همينطور در بازاريابي و فروش هم به طور مداوم و پيگير عمل خويش را استارت فرمائيد. در‌پي بايستي استاندارهاي ما يحتاج براي ساخت‌و‌ساز نرم‌افزار را نيز در لحاظ بگيريد.


 


فراگيري ساخت‌و‌ساز اپليکيشناستانداردهاي ضروري ساخت و ساز نرم افزار ماهر


شما براي داشتن يک اپليکيشن فوق العاده و ماهر نياز داريد چند استانداردهايي را رعايت فرمائيد که درصد برد برنامه شما‌را ارتقاء مي‌دهد. ولي اين استانداردها عبارتند از:


 

اموزش طراحي نرم افزار اندرويد

چرابايد در کنار وبسايت، نرم افزار هم داشته باشيم؟

ارائه ايده هاي جذاب براي اغاز طراحي نرم افزار

نرم افزار نويسي شئ گرا

نرم افزار چيست؟

نرم افزار PWA چه ميباشد؟

زبان هاي برنامه نويسي براي سيستم عامل اندرويد

خويش ,سازي ,ميباشد ,نرم‌افزار ,مي ,پباده ,پباده سازي ,نرم افزار ,اين که ,يا اين ,خويش را ,براي ساخت‌و‌ساز نرم‌افزار

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها


دانلود رایگان مقاله مرجع مقالات تخصصي طراحي سايت احمد شیری nilufarflw سایت مرجع دانلود پایان نامه - تحقیق - پروژه نظارت تصويري | قابليت نرم افزار نظارت تصوير دیزل ژنراتور - ژنراتور برق - دوره آموزشی تخصصی دیزل ژنراتور مدیر شبکه های اجتماعی تکنو نیوز همنشينِ عشق